Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM
Untitled Document
Value of Life "လူ့အသက်ကို အန္တရာယ်ပြုနေသော အကြောင်းများ"
Value of Life "လူ့အသက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ"
ကာဒီနယ် ချားလ်စ်ဘို၏ သတင်းစကား "ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားနေသောကာလနှင့် ကိုဗစ်လွန်ကာလ၊ စိန်ခေါ်မှုနှင့် အခွင့်အလမ်းများ" Challenges & Opportunities During & After COVID
ဓမ္မသုတစကားဝိုင်း ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏အနက်အဓိပ္ပါယ် နှင့် ထူးခြားသောလက္ခဏာများ ဦးဆောင်သူ - ဖာသာရ် John လွှမ်းမိုးနိုင် ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ - ဖာသာရ် Victor ဦးသစ် နှင့် ဖာသာရ် Jerome သားရီ
Interview with Msgr John Saw Gawdy
ယံုၾကည္ပါ