Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM

က်ိဳင္းတံုသာသနာ မိုင္းျဖတ္ သာသနာအုပ္စုသို႔ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႂကြေရာက္

    ၂၀၁၉ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔သည္ မိုင္းျဖတ္ ကက္သလစ္သာသနာအုပ္စုရွိ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ၏ ဘုရားေက်ာင္း ပြဲျဖစ္သည္၊၊ ယင္းပြဲေန႔ႏွင့္အတူ  မိဘမ်ားပြဲေန႔၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ မုခ္ဦးဖြင့္ပြဲ စသည္တို႔ႏွင့္ တြဲလ်က္ က်င္းပရာတြင္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းခံ ယူျခင္းပြဲလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္၊၊
    မုခ္ဦးကို နံနက္ ၇:၁၅ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ပီတာလီြးစ္က်ာခူမွ ဆုေတာင္းေမတၱာ ျဖင့္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို နံနက္ ၈ နာရီတြင္ အစျပဳခဲ့သည္၊၊ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ဦးေဆာင္ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သံုးပါးႏွင့္အတူ ေဟာၾကားေပးခဲ့သည္၊၊ ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူသူေပါင္း ၁၆၀ ဦးရွိခဲ့သည္၊၊ မစၧားတရား အၿပီးတြင္ ဆယ္တန္းေအာင္သူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔အား ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္၊၊
Keng Tung - OSC


2019-09-11 01:35:33
NEWS AND EVENTS