Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM
Untitled Document

ေမလ၊ ၁၀ရက္၊ ၂၀၂၀ခုႏွစ္

ပဥၥမတနဂၤေႏြ-ပါစကားပြဲကာလ

ေမလ၊ ၁၀ရက္၊ ၂၀၂၀ခုႏွစ္

ပဥၥမတနဂၤေႏြ-ပါစကားပြဲကာလ

 

ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ- မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပါေစ။ ဥညူငညန မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အသက္မုန္႔ေတာ္ဖဲ့ေ၀ျခင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့- မိသားစုမ်ား ခႏၡာကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္ႏွလုံးေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ဂ႐ုဏာေမတၱာပြားမ်ား ႏိုင္ပါေစ။

 

ဒီေန႔ က်မ္းစာက၊ ခြန္အားယူစရာႀကီးပါ။ သခင္ေယဇူး ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလုံး တစ္ဦးစီကို ရည္ရြယ္ၿပီးအားေပးေနတယ္။ “ံေလန ္ေငအ့ ငည ြသိယ ့ေလန ္ေငအ့ ငည ာန စိတ္ႏွလုံးပူပန္ျခင္းမရွိေစႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ၾကေလာ။ ငါ့ကိုလည္းယုံၾကည္ၾကေလာ့။

 

သခင္ေယဇူး တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ညစာစားၿပီးၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ေျခကို ေဆးေပးတယ္။ ဘယ္လိုအေစခံရမလဲဆိုတာ သက္ေသျပတယ္။ မၾကာခင္ ဲကိေ် က ေရာင္းစားေတာ့မယ္။ ရွင္ေပတ႐ူးလည္း သခင့္ကို ျငင္းပယ္ မယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္သတိေပးထားတယ္။ သခင္လည္းသြားရေတာ့မယ္။

 

]]စိတ္မပူၾကနဲ႔ ဘုရားကိုယုံ ငါ့ကိုလည္းယုံ}} ေျပာတဲ့စကားက- ေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္ေနတုံး မိန္႔ဆိုခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ သခင္ေယဇူးရဲ႕ အျဖစ္ကို ၾကည့္ပါ။ သခင္နဲ႔တပည့္ေတြ ညစာစားၿပီးခ်ိန္ ၾကာသပေတးညေန၊ (၂၄)နာရီအတြင္း ကားစင္ေပၚအသတ္ခံရေတာ့မယ္။ မၾကာခင္ အဖမ္းခံရမယ္။ တရားစီရင္ ခံရေတာ့မယ္။ ရက္ရက္စက္စက္ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းျခင္းခံရမယ္။ အသက္ ထြက္ရေတာ့မယ္။ စိတ္ပူရမယ္ဆိုရင္၊ မည္သူက စိတ္ပူရဆုံးျဖစ္မလဲ။ သခင္၊ သူကပူရမယ္။ သူဘာလုပ္လဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းဘို႔ေျပာတယ္။ အေျခအေန ကို စိတ္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ သခင္ကို ေရာင္းစားဘို႔ ဲကိေ် ႈ်ခေမငသအ ထြက္သြားၿပီး။ ၾကည့္ေနတဲ့ တမန္ေတာ္ႀကီးေတြကိ္ု ]]ငါသြားရမဲ့ ေနရာ မင္းတို႔မလိုက္ႏိုင္ဘူး။ မစိုးရိမ္းနဲဲ႔ အဖအိမ္မွာ ေနရာအခန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။}}

 

က်မ္းစာဓမၼေဟာင္း၊ ဓမၼသစ္ထဲမွာ “ီသ ညသအ ဘန ေ္မေငိ မေၾကာက္နဲ႔၊ မစိုးရိမ္နဲ႔၊ စကားလုံးကိုေရတြက္ရင္ ၃၆၅-ႀကိမ္ေတြ႕ရတယ္။ တေန႔မွာ တႀကိမ္၊ ေန႔စဥ္ဘုရားရွင္ သူ႔သားသမီးမ်ားကို မိန္႔ၾကားေနတယ္။ ယုံပါ။ ယုံၾကည္ပါ။ ငါ့ကိုယုံပါ။ အားကိုးအားထားပါ။ ဒီႏွစ္ပါစကားပြဲကာလဟာ အေမွာင္ထုထဲမွာ က်ေရာက္ၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္ျခင္းကို စိန္ေခၚ ေနတယ္။

 

ေျခာက္ေသြ႕၊ စိတ္အားငယ္ေနၾကတဲ့ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သဲကႏၲာရထဲ ဃသလငိ ျဖတ္သန္းသြားခ်ိန္မွာ သခင္ရဲ႕စကားက အသက္ေပးစမ္းေရစီးဆင္းသလို ျဖစ္ရပါတယ္။ ဗာနည အာမင္ ငါေျပာမယ္။ ငါ့ကိုယုံၾကည္သူမ်ား၊ ငါျပဳေသာ အမႈကို ျပဳမယ္။ ဒါထက္ေတာင္မွႀကီးေသာ အမႈကို ျပဳႏိုင္မယ္။ စိတ္မပူနဲ႕ ဘုရားကိုယုံပါ။ ငါ့ကိုလည္း ယုံပါ။

 

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္(၂၀)ေလာက္တုံးက ရန္ကုန္-လာ႐ႈိး    ၤသခေူ  ေလယာဥ္နဲ႔ သြားတဲ့အခ်ိန္ ခရီးတ၀က္မွာ ညာဘက္ ပန္ကာ-ရပ္သြားတယ္။ ဏငူသအ ေၾကျငာတယ္။ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။၂ မစိုးရိမ္ပဲ ေနမလား။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ယုံၾကည္ျခင္း အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္စရာအေၾကာင္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဃသလငိ ဟာ အသနားမဲ့ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ေသာင္းက်န္းေနတယ္။ လူေပါင္း(၄)သန္း ေရာဂါထိေနတယ္။ (၂)သိန္းခြဲေက်ာ္ အသက္ေသခဲ့ၿပီး။ ေသျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀၀)မွာ ျမဴးတူးေနတယ္။ စိတ္အားငယ္စရာအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးၿပိဳကြဲေနၿပီ။ သိန္းသန္းမက အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၿပီ ႏိုင္ငံျခားမွာ သန္းခ်ီၿပီး မိမိတို႔ ဇာတိနယ္ေျမကို ျပန္မလာႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။

 

ဒီလိုေသာက ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ပူပန္းရွိေနတဲ့အခ်ိန္ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ႏႈတ္ေတာ္ ထြက္စကားေလးေရာက္လာပါတယ္။ စိတ္ပူပန္ျခင္းမရွိၾကနဲ႔။ မစိုးရိမ္နဲ႔။ မေၾကာက္နဲ႔။ ခုနက-ေလယာဥ္ေမာင္း ဏငူသအ က မစိုးရိမ္နဲ႔မေၾကာက္နဲ႔ ေျပာေပမဲ့- သူလည္းေၾကာက္မွာပဲ ကိုယ္လည္း ေၾကာက္တာပဲ။ သူက ႐ိုး႐ိုးသာမာန္လူကို အေရးအေၾကာင္းဆို သူလည္းပဲ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုမစိုးရိမ္နဲ႔၊ စိတ္ပူပန္ျခင္းမရွိၾကနဲ႔ >မတ္ဆိုသူက ဘုရား၊ အားလုံး တတ္ႏိုင္တာမကဘူး။ အားလုံးကို ဖန္ဆင္းထားတဲ့ ဘုရားျဖစ္တယ္။

 

]]ငါဟာလမ္း - ငါဟာ အမွန္တရား ငါဟာ အသက္ျဖစ္တယ္။ ဗဘမေ့ော ရဲ႕ ဘုရား၊ မိုးဇယ္ရဲ႕ဘုရား၊ ယာကုပ္ရဲ႕ ဘုရားျဖစ္တယ္။ ယုံၾကည္ျခင္း၊ အားထားျခင္း လမ္းမွာေ႐ွာက္ဘိ္ု႔ ဖိတ္ေခၚေနတယ္။

 

]]သင္တို႔သည္ မုန္ညင္းေစ့ခန္႔မွ်ေလာက္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိလ်င္ ထိုေတာင္ကိုေနရာမွေရြ႕ေလာ့ဟု ဆိုၾကေသာ္၊ ေနရာမွ ေရြ႕လိမ့္မည္။ သင္တို႔မတတ္ႏိုင္ေသာ အမႈမရွိ}} (မာေတ ၁၇း၂၀)

 

ေတာင္၊ ထိုေတာင္။ ဃသလငိ ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ လူ႔မိသားစုႀကီး ေရွ႕မွာ မားမားမတ္မတ္ရပ္ေနတဲ့ေတာင္။ ဒီေတာင္ႀကီးကို ဆုေတာင္းေမတၱာနဲ႔၊ ေရြ႐ုံမက၊ အေရေပ်ာ္ေစရမယ္။ ေသးငယ္လြန္းလို႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ပိုးမႊားက ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ့္ၾသဇာအာဏာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြကိုေတာင္ သိမ့္သိမ့္ ခါၿပီး ဖ်က္ဆီးေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး<ကယ္၀မႈ၊ စစ္လက္နက္က မျမင္ႏိုင္တဲ့ ေသးငယ္မႈန္မႊား- ပိုးကိုေတာင္ အ႐ႈံးေပးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအလြန္အမင္း ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ ပိုးကို- ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕- မုန္ညင္းေစ့ ပမာရွိတဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔ တိုက္ခိုက္ၾကရမယ္။

 

ယခုလတ္တေလာ လူ႕ေဘာင္ရဲ႕ ရန္သူကို ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ ကာကြယ္ ေဆးထိုးၾကရမယ္။

 

ဒီအပတ္ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔ကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဏသစန ၤမေညခင် အရွင္သူေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူ ကမၻာရွိဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အႀကံျပဳခ်က္ အရ ဆုေတာင္းတဲ့ေန႔၊ ၀ါေရွာင္ၿခိဳးၿခံတဲ့ေန႔၊ ေမတၱာဂ႐ုဏာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္တဲ့ေန႔လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးကို ကယ္တင္ ခ်မ္းသာေပးဘို႔ ဘုရားရဲ႕ သနားျခင္းကို ေတာင္းခံၾကရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဘာသာေပါင္းစုံ အားလုံးပူးေပါင္းၿပီး ကုသျခင္းရဘို႔ ဆုေတာင္း ေ<ကးေၾကာ္ ၾကရပါမယ္။

 

အကြၽႏု္ပ္အေနနဲ႔ ခရစ္ယာန္မ်ားအားလုံး ေမလ၊ ၁၄-ရက္ကို ဆုေတာင္း အပ္တဲ့ေန႔၊ မိုးေကာင္းကင္တံခါးကို ေခါက္ၿပီး- အထက္ဘုရားရဲ႕ မစျခင္းကို ေတာင္းခံၾကရေအာင္ ဴသမိ ႊနညညပ်သည ေျပာခဲ့သလို --။ ]]ဒို႔စဥ္းစား ေတြးေခၚတာထက္၊ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ထူးဆန္း အံ့ဘြယ္ရာေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။}}

 

ဒီအခ်ိန္ဟာ စစ္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္၊ ဆုေတာင္းေမတၱာနဲ႔ စစ္ကိုေအာင္ျမင္ ၾကရပါမယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ယုံၾကည္ျခင္းဟာ ဒီေတာင္ကို ေရြ႕ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သက္ေသခံၾကရေအာင္။

 

စိန္ေခၚျခင္း အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကရတဲ့အခ်ိန္ သမယမ်ိဳးမွာ  လူသား ေတြဟာ ဖန္ဆင္းရွင္စီ လက္ေျမႇာက္ အာ႐ုံျပဳၾကတယ္။ အီဂ်စ္ျပည္မွာ ကြၽန္ဘ၀နဲ႔ လူမ်ိဳးတုံးအသတ္ခံၾကတဲ့အခါ အိသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ဘုရားစီ ေ<ကးေၾကာ္ၾကတယ္။ မိုးဇယ္ကို ဘုရားသခင္က “ႈ ော အ့န ဴသမိ တ့သ ့နေမ် အ့န ခမပ သ္ အ့န ်က္္နမငညါ စနသစူန ဘုရားဂတိက ႐ိုး႐ိုးနဲ႔ရွင္းရွင္းပါပဲ။ “ ႈ တငူူ ဘန တငအ့ ပသက ေူတေပ် အာျဗဟံကို လည္း ဒီအတိုင္း>မတ္ဆိုခဲ့တယ္။ ဒါကိုပဲ သခင္ေယဇူး မိုးေကာင္းကင္ မတက္<ကခင္- မိန္႔ၾကားခဲ့တယ္။ ]]ကမၻာကုန္သည္အထိ သင္တို႔နဲ႔ အစဥ္ရွိေနတယ္။}}

 

ဒီဂတိတည္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရားစီ ဒီအပတ္ေ<ကးေၾကာ္ၾကရေအာင္။ တစ္ဦး ခ်င္းစီျဖစ္ျဖစ္ မိသားစုအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အသင္းလိုက္ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ ဘာသာ အစုလိုက္ေသာ္၄င္း၊ ဘုရားစီအာ႐ုံျပဳၾကရေအာင္။ ထာ၀စဥ္ ရွိေတာ္မူေသာ သမားေတာ္သခင္ ထိခိုက္ဒါဏ္ယာရေနတဲ့ ကမၻာႀကီးကို ကုသေပးေတာ္မူပါ။ ဃသလငိ ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ေသဆုံးရတဲ့ မိဘေဆြမ်ိဳး မ်ားရဲ႕ မ်က္ရည္မ်ားကို သုတ္ေပးေတာ္မူပါ။ ဒီအပတ္ကို ဆုေတာင္းတဲ့ အပတ္၊ ၀ါေရွာင္ၿခိဳးၿခံတဲ့အပတ္၊ ဆုေတာင္းေ<ကးေၾကာ္ရမဲ့ ရက္သတၱပတ္ ျဖစ္ေစၾကရေအာင္။

---------------------

ပဌမ ၾကားနာရတဲ့ တမန္ေတာ္၀တၳဳမွာ တမန္ေတာ္ႀကီးေတြ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတယ္။ တရားေဒသနာေဟာေျပာဘို႔ကတဖက္၊ စား၀တ္ေနေရး ေမတၱာတရားလုပ္ငန္းကတစ္ခု။ သူတို႔စား၀တ္ေနေရး ေမတၱာလုပ္ငန္း အတြက္ ဦးပဥၨင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကတယ္။ (တမန္ ၆း၁-၇)

 

ဒီေန႔ ကက္သလစ္ေတြ ဘုရားစင္ေရွ႕ မစု႐ုံးႏိုင္ၾကဘူး။ ေ႐ွးခရစ္ယာန္ အခ်ိန္ကစၿပီး- အဆက္မျပတ္ျပဳၾကတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းရပ္စဲသြားတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးနဲ႔ ေ၀းကြာေနရတယ္။ ယူက်ဳံးမရျဖစ္ေနရတယ္။ သခင္ေယဇူးစီကို အာ႐ုံျပဳၾကစို႔။

 

ရဟန္းသိကၡာနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို မဖန္ဆင္းခင္၊ သခင္က တပည့္ေတာ္ ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေျခကိုေဆးတယ္။ အရင္ ပဌမက၊ အခ်င္းခ်င္း အေစခံျခင္း ျဖစ္ၾကမယ္။ ဒါကို အသင္းေတာ္နဲ႔ ရဟန္းမင္းႀကီးက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ ေနတယ္။ ဒို႔ရဲ႕မုန္႔ခြဲေ၀ျခင္းကို သနားဂ႐ုဏာနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကို ေပးေ၀ေနတယ္။ ဘုရားစင္ဟာ လမ္းေပၚမွာရွိတယ္။ မၾကာခင္ ဘုရားေက်ာင္းဗိမာန္ထဲမွာရွိတဲ့ ဘုရားစင္ေရွ႕ ျပန္ေရာက္ ၾကမွန္ပါ။ အဲဒါမတိုင္ခင္ေတာ့ ဒို႔ရဲ႕မုန္႔ခြဲေ၀ျခင္းဟာ သနားဂ႐ုဏာျဖစ္တယ္။ ဘုရားစင္ဟာ ဃသလငိ ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္တယ္။ ဃသလငိ က ဘုရားေက်ာင္း တံခါးမ်ားပိတ္ထားႏိုင္ေပမဲ့- ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႔ ႏွလုံးသားတံခါး ကိုေတာ့ မပိတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သနားျခင္းဟာ ေနမင္းပမာ အားလုံးအေပၚ- ထြန္းလင္းနိုင္ပါေစ။

 

- ဃသလငိ ရဲ႕စိန္ေခၚခ်ိန္မွာ ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ေမတၱာဂ႐ုဏာလုပ္ငန္းနဲ႔ ေကာင္းေသာသတင္းကို ေဟာၾကားေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့ ေနရာမွာ အစားအစာေ၀မွ် ေပးေနတယ္။ ၀တ္စုံခ်ဳပ္ေပးေနတယ္။ ွ်ကေမေညအငညန အတြက္ ေနရာေပးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ား- ဳၾွွ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္၊ တဖန္အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ခ်င္ ပါတယ္။

- ဃသလငိ ဟာ ဘုရားသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို အျပစ္ေပးဒဏ္ခတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က အထင္မွားေစေအာင္ေဟာေျပာၾကတယ္။ ဃသလငိ ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ မာနႀကီး၊ စိတ္ႀကီး၀င္ေနတဲ့ ရလာတ္ျဖစ္တယ္။ ဃသလငိ ဟာ သဘာ၀နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ကို ဗဟိုလ္မထား အေရးမေပးခ်င္တဲ့၊ ရလာတ္ျဖစ္တယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ဏသစန ၤမေညခင် က မူးမွားတယ္။ ထုံးနည္း မက်တာကို ေဖၚျပခဲ့ၿပီ။ သဘာ၀နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ကို ႏိုင္ငံတိုင္း အစိုးရမင္း မ်ားဟာ ဃသမညနမ-ွအသညန အုတ္ျမစ္ေထာင့္ေက်ာက္အျဖစ္ ထားၾကမယ္။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ဟာ မနျနခအနိ ခသမညနမ-်အသညန အပယ္ခံရတဲ့ဟာ ျဖစ္သြားတယ္။ ဃသလငိ က စိတ္ႀကီး၀င္ အထက္စီးေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကိုယ္က်င့္တရားမွာ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ လုပ္ၾကဘို႔ သတိေပးေနတယ္။

-ဒုတိယ ၾကားနာခဲ့ရတဲ့ ဆုံးမစာက်မ္းခ်က္က ( ၁ ပီတာ ၂ း ၄-၉) အပယ္ခံရတဲ့ ေက်ာက္ဟာ ေထာင့္အုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။

- ႊၽ့ေအ င် အ့န မနျနခအနိ ်အသညန ငည ဃသလငိ ခသညအနထအ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံသူ^သား တို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားၾကတယ္။ ဃသလငိ က ရြဲ႕ၿပီး ဘာေျပာခ်င္လဲ။

 

စစ္လက္နက္ေတြပဲ အာ႐ုံျပဳေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ ဆရာ၀န္ အေရအတြက္ ထက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ရမဲ့ စစ္သားေတြ ပိုမ်ားေနၾကတဲ့ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကမၻာႀကီး။ လူရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဦးစားေပးပါ။ ရဟန္းမင္းႀကီးက အနစ္နာ ခံတဲ့ က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ား ေရွ႕တန္းမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားကို ခ်ီးမြမ္း တယ္။ ႏိုင္ငံမ်ားမ်ားဟာ ဒါကိုအေရမေပး၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကပါတယ္။ ဒီအနစ္နာခံတဲ့သူမ်ားဟာ လူသားတမ်ိဳးလုံးကယ္ဘို႔အတြက္ တိုက္ေထာင့္ ေက်ာက္ျဖစ္တယ္။

 

ဃသလငိ အခ်ိန္ဟာ ဆင္းရဲသား^သူမ်ားဟာ၊ သူေဌးသူ<ကယ္နဲ႔ အာဏာရွိသူ မ်ားရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ျခင္းခံရသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ၤမေညခင် ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးၿပီး- အႏွိမ္ခံရတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာေနရတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မၾကာခင္က >မတ္ၾကားခဲ့တယ္။ ]]အႏွိမ္ခံရတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကြၽႏု္ပ္ကာကြယ္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးအခက္အခဲအခ်ိန္ကို အခြင့္အေရးေကာင္းလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး- လူပုဂၢိဳလ္သိကၡာနဲ႔၊ အလုပ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ဗဟိုလ္အခ်က္အခ်ာမွာ ထားၾကရေအာင္။}} ရဟန္းမင္းႀကီး မိန္႔မွာခ့ဲသလို၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားဟာ အေ၀းေရာက္ေနတဲ့ အလုပ္သမား မ်ားကို ႀကိဳဆိုႏိုင္ၾကၿပီး- အေရးပါတဲ့ ေဒါင့္ခ်ဳပ္၊ ေက်ာက္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံ ျပဳစုၾကရေအာင္။ သခင္ေယဇူး တဖန္ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေစတယ္။ ]]သင္တို႔ စိတ္ႏွလုံး ပူပန္ျခင္းမရွိေစၾကနဲ႔။ ဘုရားကို ယုံပါ။ ငါ့ခမည္းေတာ္ အိမ္မွာ ေနရာအခန္းအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ႈ ါသ ေညိ စမနစေမန ္သမ အ့နာ ေညိ ္သမ ပသက ဒီလိုမ်ိဳးအခ်ိန္ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ ေရြ႕ေျပာင္းေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားမ်ား ၾငါမေညအ တသမုနမ် မ်ားကို သတိရတယ္။ ေနစရာ၊ သြားစရာမရွိပဲ၊ နယ္စပ္မွာ ခိုးကိုးရာမဲ့ေသာင္တင္ေနတယ္။

 

သခင္ေယဇူး သူငယ္ေတာ္ဆင္းရဲစြာနဲ႔ ေမြးဖြားရတုန္းက မာရိယားဇူဇယ္ ၾကားရတဲ့ စကားက “ၿသ ြၽသသာ အခန္းမရွိဘူး။ တကမၻားလုံးမွာရွိတဲ့ ၾငါမေညအ တသမုနမ် အလုပ္သမားေတြကို ေျပာၾကတယ္။ ]]ေနရာမရွိဘူး}} သူတုိ႔ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဆုေတာင္းေမတၱာနဲ႔ အေရးေပးခံထိုက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ သူတို႔ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လုပ္အားေၾကာင့္- ႏိုင္ငံမ်ား ေဌးလာၾကတယ္။ အခုက်ေတာ့ အပယ္ခံရတဲ့ ေက်ာက္လိုပဲ- အိမ္ယာမဲ့ ေဆးကုသဘို႔ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရွိျဖစ္ေနပါတယ္။

 

ဒီအခ်ိန္ကာလဟာ အထိမခံ- ကြဲလြယ္၊ ပ်က္လြယ္တဲ့အခါ ျဖစ္ပါတယ္။ ဃသလငိ ဟာ ဘာကိုမွမေျပာင္းလဲပဲဲ ခ်န္ထားမွာမဟုတ္ဘူး။ အေမွာင္ထုရဲ႕ ၀ါးမ်ိဳခံရၿပီး- ေရွ႕ခရီဟာ ဘာမွမရွင္းမလင္းပါဘူး။ မေျပာင္းလဲတာ တစ္ခု ေတာ့ရွိတယ္။ သခင္ေယဇူး ဒီေန႔မိန္႔ဆိုတဲ့ စကားေတာ္ “ႈ ော အ့န တေပယ အ့န အမကအ့ ေညိ အ့န ူငါ့အ.” ငါဟာ လမ္း၊ ငါဟာ အမွန္တရား၊ ငါဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။

 

ေရွ႕မွာ သခင္ဟာ လမ္းျဖစ္တယ္။ ေရွ႕မွာ အမွန္တရားရွိတယ္။ ဒို႔ေရွ႕မွာ အလင္းရွိေနတယ္။

 

ဃသလငိ က ဒို႔ ကမၻာႀကီးကို အနာဒါဏ္ယာနဲ႔ ခ်န္ထားမယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္ခန္းစာေတြလည္းပဲ ခ်န္ထားမယ္။

 

ပဌမသင္ခန္းစာ - ဒို႔လူသားေတြ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ႕ တန္ခိုးကို ျပန္လည္ ရွာေတြ႕ဘ္ို႔၊ လိုပါတယ္။ သခင္ေယဇူးေဟာခဲ့တဲ့ေမတၱာ- ျပခဲ့တဲ့အခ်စ္။ ]]အဖ ဘုရားဟာ ေလာကသားေတြကို ခ်စ္လြန္းလို႔၊ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကိုေပးခဲ့တယ္။ သခင္ဟာ အခ်စ္အတြက္ ေနခဲ့တယ္။ ေသခဲ့တယ္။ လူသားေတြ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစီ ျပန္လာၾကပါ။

 

ဒါဟာ ဃသလငိ ရဲ႕ သတင္းေကာင္းစကား။

အခ်ိန္ကာလ ၾကာေညာင္းေအာင္- အမုန္းရဲ႕ေရာဂါပိုးဟာ လူသိန္းသန္းကို ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။

စစ္ရဲ႕ ဒုကၡသည္သားေကာင္- ႈီဏ်  စစ္ေရွာင္စခန္း။ စစ္ေၾကာင့္ႏိုင္ငံမ်ားစြာဟာ အေသအသတ္ ခံၾကရတယ္။

 

ၾန််ေါန သ္ ဃဥႈီ င် ခူနေမ ၚ ၾေုန ညသ ာသမန တနေစသည် ာေုန စူသကါ့့်ေမန် – ူနအ ့ကာေညငအပ ူငလန ငည အ့န တေပ သ္ ူသလန - ]]ဓါးလက္နက္မ်ားကို ထြန္သြားျဖစ္ေစ။ လွံမ်ားကို တံစဥ္ျဖစ္ေစ။ တျပည္ႏွင့္တျပည္ စစ္မတိုက္။ စစ္အတတ္ကိုလည္း ေနာက္တဖန္ မသင္ရၾက။ (ေဟရွာယ ၁း၄)

 

ဒုတိယ သင္ခန္းစာက သခင္ေယဇူးက အမွန္တရားျဖစ္တယ္။ ပီလာတူး မင္းေရွ႕မွာ - အမွန္တရားဆိုတာ ဘာလဲလို႔ေမးတာမေျဖဘူး။ သူကိုယ္တိုင္ အမွန္တရားျဖစ္တယ္။ သူရဲ႕အမွန္တရားဟာ ဒီကမၻာႀကီးကို အထူးသနား ေၾကာင္းျပေနတယ္။

 

သူဟာ အလင္းျဖစ္တယ္။ ဃသလငိ ရဲ႕ အေမွာင္ထုေသျခင္းနဲ႔ ကမၻာႀကီးကို ဖ်က္ဆီးရမ္းကားေနတဲ့အခ်ိန္- ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ႕ အလင္းလိုပါတယ္။ ဒုကၡက်ေရာက္ေနသူမ်ားလြတ္ေျမာက္ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တကမၻာလုံးရဲ႕ ဒီကပ္ေရာဂါဟာ အေမွာင္ထုကို ဖယ္ရွားႏိုင္ၿပီး- လူလုပ္တဲ့ ပေရာဂဆိုတာ- အမွန္တရားေပၚလာႏိုင္ပါေစ။ ေရာဂါကပဲ အမွန္တရားေဖၚထုတ္ႏိုင္ပါေစ။ က်မ္းစာရဲ႕ အလင္းေတာ္အားျဖင့္ ကမၻာရဲ႕ အနာဂါတ္ကို ျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိႏိုင္ပါေစ။

 

ဒီေန႔ရဲ႕သတင္းေကာင္းဟာ ခရစ္ယာန္မိသားစုမ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းေပး တဲ့ ေအးျမေစတဲ့ဆီေမြးျဖစ္ပါေစ။ မွန္ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းလာၿပီး- စကၠရမင္တူးမ်ားမခံယူႏိုင္ေသးပါဘူး။ မၾကာခင္ ျပန္လည္စုစည္းၾကမွာပါ။ ႀကအ အငူူ အ့ေအ အငာနယ ငညလန်အ ပသကမ အငာန ငည ဲန်က်. အဲဒီျပန္လာရမဲ့ အခ်ိန္ကို လက္မိႈင္ခ်ၿပီး- ေတြးေနမဲ့အစား^ေငးေနမဲ့အစား သခင္ေယဇူးနဲ႔ ေနဘို႔ အခ်ိန္ယူပါ။ သူရဲ႕သတင္းစကားနဲ႔ မိသားစုမ်ားကို ႏွစ္သိမ္ေစပါ။ ခြန္အား ျဖစ္ေစပါ။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို မပင့္ယူႏိုင္ေပမဲ့- သခင္ရဲ႕ သတင္းေကာင္း၊ က်မ္းစာကို ပိုဖတ္၊ ပိုေ၀မွ်သုံးေဆာင္ၾကရေအာင္။

 

ဒီလဟာ ]]ေမလ}} မယ္ေတာ္မာရိယားလ။ စိတ္ပုတီးစိတ္ ဆုေတာင္းျခင္း ဟာ မေကာင္းဆိုး၀ါးကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္။ ရဟန္မင္းႀကီးက တကမၻာ လုံးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဘို႔ ဒို႔အေမထံ အပ္ႏွံထားတယ္။ သူမဟာ ဒို႔ရဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ရာ အစဥ္အၿမဲ၊ ဒို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနၾကေပမဲ့- မိသားစုတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ အံ့ဘြယ္ရာမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမယ္။ သခင္၌ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကၿပီး- မၾကာခင္ ဘုရားစင္ေရွ႕- မစၦားပူေဇာ္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ယူႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

 

ၾကားကာလအတြင္း သင္တို႔အေပၚ ကြၽႏု္ပ္မ်ားစြာဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ေကာင္းႀကီးလည္းေပးပါတယ္။

 

 

 


2020-05-10 02:57:49
NEWS AND EVENTS